Thumb f1860226d7b2fb4c996797ab81750abc2186173f
Qr
Da98d0d795caa764b616d6fe8efdf30fac3c8174

Asje Van Dijk

Ik collecteer omdat:

ook mensen met een handicap volwaardig mee willen doen in onze pluriforme samenleving. Met uw steun kunnen we hen gaan koppelen aan een maatje. Hoe mooi: samen vriendschappen opbouwen met ons project Best Buddies. Doet u mee?

1

donatie

€ 5

ingezameld