Thumb 821ef4b71d1539c9d5860e89486c7a8dcb15151e

Biljartvereniging Onder Ons voor Beverwijk, Heliomare

Wij collecteren omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op sport. Voor mensen met een handicap zijn soms hulpmiddelen nodig die veel geld kosten, daarom is deze collecte zo belangrijk. Heliomare krijgt 50% van onze opbrengst en de andere helft gaat naar Fonds gehandicaptensport.
4 donateurs
€ 27 ingezameld
Stuur een Tikkie