De Vertelfabriek voor Dordrecht, St. De Vertelfabriek

Ik collecteer omdat De Vertelfabriek vindt dat theater voor álle kinderen toegankelijk moet zijn. Daarom maken zij speciale prikkelarme voorstellingen voor kinderen met een beperking. De Vertelfabriek komt naar de kinderen toe!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie