FC Axel voor Axel, FC Axel

Wij collecteren omdat In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk, zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten. Sporten met een handicap is helaas nog niet vanzelfsprekend. Vaak zijn aanpassingen noodzakelijk. Bijvoorbeeld aan sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie. Daarnaast is er vaak extra begeleiding en speciaal vervoer nodig. Dat kost geld, veel geld. Fonds Gehandicaptensport is voor het ondersteunen van gehandicaptensport voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse collecte. Doneer daarom juist nu aan de digitale collecte voor Fonds Gehandicaptensport.
0 Donateurs
€ 0 Opgehaald
Stuur een Tikkie