Jolanda Doornenbal voor HandicapNL

Ik collecteer omdat je bij Stichting Gekkoo mag zijn wie je bent. Zeker ook nu, in een tijd waarin eenzaamheid op de loer ligt en mogelijkheden beperkt zijn. Theater (op de vloer of online) waarin je mag laten zien wat je kan, wie je bent. Tijd waarin je mag spelen en verbinden, waarin je wordt gezien en gehoord. De financiële steun van HandicapNL is van groot belang voor de lessen van Gekkoo|UNIEK.
0 Donateurs
€ 0 Opgehaald
Stuur een Tikkie