Thumb c68d46e375de3b92eff8628fe8216ed7732039a4
Qr
Da98d0d795caa764b616d6fe8efdf30fac3c8174

Kelly Kell Sloos

Ik collecteer omdat:

ik werk en woon met mensen met een beperking en wil graag mijn steentje bijdragen want iedereen verdiend een kans om zijn of haar droom waar temaken dus helpt u mee namens mij en gemiva heel erg bedankt.

1

donatie

€ 10

ingezameld