Thumb 09b8e17c3bd5360e0bd55f8e2c00a51d82d76c87

Stichting Prokkel voor Arnhem, St. Prokkel

Ik collecteer omdat Stichting Prokkel organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking stimuleert samen iets te doen en zo van elkaar te leren. Met jouw bijdrage (waarvan 50% naar Stichting Prokkel gaat en 50% naar HandicapNL) kan de Prokkelweek blijven bestaan en kunnen we samen doorgaan met het zichtbaar maken en stimuleren van al deze prachtige ontmoetingen.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie