Thumb e0855047173c05199f8238c2ef69d5c530fa5a6a
Qr
Da98d0d795caa764b616d6fe8efdf30fac3c8174

Nederlandse Tafeltennisbond Para...

Ik collecteer omdat:

Jaarlijks zijn er 6 tot 8 landelijke paratafeltennistoernooien (voor mensen met een beperking). Deze toernooien worden georganiseerd door of vanuit verenigingen in samenwerking met de Tafeltennisbond, met ook een financiële bijdrage vanuit de bond. De organisatie vergt een grote inspanning van de vrijwilligers van deze clubs. Helaas is het lastig om de begroting van deze evenementen rond te krijgen. Via deze collecte halen we zowel geld op voor HandicapNL als voor de organisatoren van GSVA (Amersfoort), Doing (Zoetermeer), Taverzo (Zoetermeer) en Alexandria ’66 (NK Rotterdam).

2

donaties

€ 10

ingezameld