Thumb 2fa58a0bc643ef4283e2f6fa49ed27ebc2554632

Rachel Schelleman voor HandicapNL

Ik collecteer omdat

In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met een handicap. Hoewel vaak gedacht wordt dat de overheid het allemaal wel regelt voor deze kwetsbare doelgroep, blijkt keer op keer dat mensen met een handicap veel meer levenskwaliteit verliezen dan nodig. Denk aan zelfstandigheid, vriendschap, sociale activiteiten of een leuke baan.

Bijna een kwart van de vrouwen met een handicap ervaart sociale uitsluiting. HandicapNL stopt niet voordat mensen zoals Rachel vriendschap en een rijk sociaal leven hebben. Maar dat kan alleen met jouw hulp!

0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie