Thumb c50a02159c566254d6ec7f93099a08e052891586

Renee Ruisch voor Oud-Beijerland, St. Halte Zomervilla

Ik collecteer omdat

Stichting Halte Zomervilla heeft afgelopen jaar een woon- en logeerhuis geopend voor jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. De ouders van deze kinderen namen het initiatief hiertoe omdat nergens in de Hoeksche Waard en omstreken een plek is waar deze kwetsbare kinderen de zorg krijgen die de ouders wensen. Anders dan in de reguliere zorginstellingen zal er straks in de Zomervilla meer aandacht, tijd en kennis zijn om deze complexe groep jongeren te begeleiden. Dat kan de stichting bieden dankzij een unieke, platte organisatie, waarin alleen diegenen die met de jongeren werken betaald worden. De taken eromheen (denk aan bestuur, toezicht, onderhoud van het pand, koken, tuinieren, enzovoort), zullen met vrijwilligers worden georganiseerd. Zo kunnen de bijdragen die de jongeren krijgen van het WLZ optimaal voor hen worden ingezet! Speciaal voor de jongeren wil de stichting ontwikkelingsspeelgoed aanschaffen en daarvoor vragen we u om een bijdrage. Alvast hartelijk dank!

6 donateurs
€ 120 ingezameld