Thumb 2a2237f6e3287e077270673e67aaec608e8b6d0f

Connect Invest voor HandicapNL

Ik collecteer omdat wij als partner van HandicapNL op deze manier een extra steentje willen bijdragen om het leven van personen met een beperking zo aangenaam mogelijk te maken. P.S. De opbrengst hiervan wordt vervolgens nog eens verdubbeld door ons.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie