Thumb 8c82eaefb2b2f224b220c6df584d8a426f528f13

Sebastiaan Verheij voor HandicapNL

Ik collecteer omdat In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met een handicap. Hoewel vaak gedacht wordt dat de overheid het allemaal wel regelt voor deze kwetsbare doelgroep, blijkt keer op keer dat mensen met een handicap veel meer levenskwaliteit verliezen dan nodig. Denk aan zelfstandigheid, vriendschap, sociale activiteiten of een leuke baan. Maar liefst 40% van de mensen met autisme kampt met een angststoornis. HandicapNL stopt niet voordat mensen zoals Sebastiaan zelfstandig op pad of zelfs op vakantie kunnen gaan. Maar dat kan niet zonder jouw hulp!
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie