Thumb 2d5e7e35428c6cfc5d2dee13cc1c4ae44bc4705c
Qr
Da98d0d795caa764b616d6fe8efdf30fac3c8174

St. Down Syndroom Kern Haaglanden

Ik collecteer omdat:

we de kinderen met het syndroom van Down en hun gezinnen in het zonnetje willen zetten d.m.v. leuke activiteiten.

Daarnaast steunen wij alle initiatieven die handicap.nl voor alle mensen organiseren.

8

donaties

€ 75

ingezameld