Stichting KOOS voor Hoofddorp, St. KOOS

Ik collecteer omdat Stichting KOOS uw steun goed kan gebruiken! Stichting KOOS brengt kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke/meervoudige beperking of autisme dagelijks samen met leeftijdsgenootjes zonder beperking. Dit doet Stichting KOOS met zijn Samen naar School Klas die gevestigd is in een reguliere basisschool. Door kinderen met en zonder beperking samen te brengen kunnen ze van elkaar leren, leren ze elkaar kennen en vinden ze het gewoon om samen te leven.
0 donateurs
€ 0 ingezameld
Stuur een Tikkie