Thumb f973b63b83035e48a07ce0cdae0408849d52278e
Qr
Da98d0d795caa764b616d6fe8efdf30fac3c8174

Yenti Luijmes

Ik collecteer omdat:

Wij willen graag geld ophalen voor HandicapNL omdat we het belangrijk vinden dat er nog meer buddies aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarnaast willen we deze collecte ook graag gebruiken om met z'n tweeën iets leuks te gaan doen, zoals gezellig samen naar de film gaan!

0

donaties

€ 0

ingezameld